Stöd din förening – välj Idrottsel

Energi till gotländsk idrott

Nu kan alla stödja sin favoritklubb när de köper el av oss! För varje kilowattimme som används går 1 öre/kWh till klubben som elkunden valt att stödja under hela avtalsperioden (gäller elhandel, inte nät). På det här viset blir det enkelt att ge ett ekonomiskt bidrag till en förening du vill stödja!

Välj vilken förening du vill stödja. Det finns tre sätt att göra detta:

  1. Ange direkt i beställningsformuläret när du tecknar avtal med GEAB
  2. Kontakta vår Kundservice
  3. Fyll i talongen som du får av din förening
  • Har du redan har ett elavtal men vill välja att stödja en förening kontaktar du Kundservice.

Därefter kommer du att betala varje kilowattimme/kWh med 1,25 öre extra. 1 öre/kWh går till den förening som du väljer och 0,25 öre är moms.

Prisexempel: en villa som använder 10 000 kWh/år betalar 125 kr extra/år och utav denna summa går 100 kr till föreningen och 25 kr är moms.

Anmäl din förening här…

Föreningens namn

Organisationsnummer

RF-nummer

Adress

Postnummer och ort

Kontonummer för utbetalning

Kontaktperson

e-postadress

Telefon