Fast eller rörligt elpris?

Du som är elkund kan spara pengar genom att göra ett aktivt val av elavtal. Välj själv om du vill teckna ett tidsbundet elavtal med fast pris eller ett rörligt pris som följer elbörsens variationer. Om du inte aktivt väljer typ av elavtal när du flyttar till en ny bostad på Gotland får du automatiskt vårt anvisningspris.

Så fungerar elmarknaden

Den el som vi använder i Sverige produceras både här hemma och utomlands. All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet. Du kan välja från vilket elbolag du vill köpa din el, men nätbolagen har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område.

Den nordiska elbörsen Nord Pool är den officiella handelsplatsen för el i Norden. Här köper och säljer elproducenter och elhandelsbolag el. Priserna på Nord Pool styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på den vanliga börsen.

Eftersom priset går upp och ner kan du som kund låsa dina priser eller välja att följa marknadens rörliga pris. Det fungerar ungefär som fasta och rörliga bankräntor.

Fast elpris

Våra tidsbundna avtal ger dig möjlighet att binda ditt elpris i 1, 2 eller 4 år. Fördelen är att du slipper överraskningar och om det rörliga elpriset går upp, fortsätter du att betala ditt avtalade pris. Nackdelen är om det rörliga elpriset sjunker och blir lägre än ditt avtalade fasta elpris.

Rörligt Elpris

Ett avtal där elpriset bestäms månad för månad enligt samma princip som när du har lån med rörlig ränta. Priset följer elbörsens svängningar. Du betalar varje månad för din förbrukning med ett genomsnittspris uträknat på föregående månads medelpris på Nordpool. Därför måste du vara beredd på att priserna kan svänga kraftigt.

Även om din elförbrukning är jämn kan elkostnaden variera mycket när du har Rörligt pris. De rörliga elpriserna stiger ofta under vintern.

Historik över rörliga elpriser

Om du vill byta från Rörligt pris till något av GEAB:s avtalspriser är det bara att ringa Kundtjänst så börjar ditt nya avtalspris gälla en kalendermånad efter det att du hörde av dig.