|  El Gotländsk Vindkraft  |   El Vattenkraft  |   Idrottsel  |   Frågor och svar  |   Energismart  |   Elens ursprung  |  
Välj det elavtal som passar dig bäst

Fast eller rörligt pris?
Du som är elkund kan spara pengar genom att göra ett aktivt val av elavtal. Välj själv om du vill teckna ett tidsbundet elavtal med fast pris eller ett rörligt pris som följer elbörsens variationer.
Våra tidsbundna avtal ger dig möjlighet att binda ditt elpris i 1, 2 eller 4 år. Du kan även välja ett rörligt pris som följer marknadspriserna på elbörsen. Om du inte väljer att omteckna ditt avtal efter att avtalsperioden gått ut omtecknas ditt avtal automatiskt på ett år men flyttar du in i en lägenhet på Gotland utan att teckna avtal så får du automatiskt vårt anvisningpris.

Din faktura består av tre delar
Elmarknaden är avreglerad och du bestämmer själv från vilket elbolag du vill köpa el. Men det fasta priset gäller bara kostnaden för el. Du betalar dessutom nätavgift och skatter. Nätavgiften betalar du till ditt lokala elbolag som levererar din el via lokala elnät. De skatter du betalar är energiskatt och moms.

Klicka här för att se våra avtalspriser »

Så fungerar elmarknaden
Den el som vi använder i Sverige produceras både här hemma och utomlands. All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet.

1996 försvann monopolet och elmarknaden blev avreglerad. Det betyder att du kan välja från vilket elbolag du vill köpa din el. Däremot försvann inte monopolet på infrastrukturen, d v s ledningar och kablar. Riksdagen har bestämt att nätbolagen ska ha ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område. Det skulle bli väldigt dyrt och rörigt om de olika elleverantörerna skulle dra egna kraftledningar. Därför kan du inte välja nätbolag.

Elbörsen styr priset
Den nordiska elbörsen Nord Pool är den officiella handelsplatsen för el i Norden. Här köper och säljer elproducenter och elhandelsbolag el. Priserna på Nord Pool styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på den vanliga börsen.

Priset går upp och ner
Eftersom priset går upp och ner kan du som kund låsa dina priser eller välja att följa marknadens rörliga pris. Det fungerar ungefär som fasta och rörliga bankräntor. Våra priser och avtal som erbjuds just nu hittar du under Pris och avtal ».

Jämför olika elleverantörer
Är du osäker på om det elpris du erbjuds är bra kan du alltid jämföra GEAB:s elpris med andra aktörer på den svenska elmarknaden. Enklaste jämförelsen görs på Elpriskollens hemsida.

Svensk Energi - energibranschens samlingspunkt
Är du intresserad av att veta mer om energi och vår elmarknad? Lär dig mer på Svensk Energis hemsida.