|  Anslutning till Elnätet  |   Strömavbrott  |   Skador  |   Ledningsanvisning  |   Elinstallatör  |   Mikroproduktion  |   Frågor & svar  |  
Elnät

Elnätspriser
Här finns elnätpriser för:
Privatkunder »
Företagskunder »


Strömavbrott, både planerade och oplanerade
Här ser du aktuell information om strömavbrott, både planerade och oplanerade.
GEAB:s störningsinformation
»


Med vårt elnät transporterar vi el till ca 40 000 kunder
Vi äger och underhåller stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att allt ska fungera. Vi övervakar elnätet 24 timmar om dygnet - året runt och ser till att elnätet fram till dig alltid fungerar genom beredskap för avhjälpning av fel.

GEAB:s ledningsnät är totalt 5 852 km långt, och av dessa är 3 108 km nedgrävd kabel, 963 km isolerad luftledning och 1 780 km oisolerad luftledning.

Vårt elnät består av många delar
Eftersom elnätet är ryggraden i våra kunders elanvändning krävs det att elnätet fungerar på bästa sätt. Detta försöker vi åstadkomma genom fortlöpande underhåll och investeringar. Sedan 2005 har vi dessutom genomfört investeringar och underhåll för cirka 100 miljoner kr utöver de årligen planerade.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska andelen oisolerad luftledning och därigenom reducera risken för elavbrott.


Trädfällning, nedgrävda kablar och tillfällig byggel
Du vet väl att du kan få hjälp med att övervaka trädfällning och att vi kan visa dig var nergrävda kablar finns när du ska göra arbeten på din tomt? Om du ska ansluta el till huset på Gotland är det vi som hjälper dig att ordna abonnemanget. Om du behöver tillfällig byggel eller vill ändra din elanslutning, t ex genom att dela eller slå ihop abonnemang är det också vi på GEAB som hjälper dig.


Abonnemang och säkringar
Ditt elnätspris beror på vilket abonnemang och vilken debiteringsgrundande huvudsäkring/passdel du har. Vill du ändra din huvudsäkring/passdel kontaktar du en behörig installatör. Vill du byta abonnemang kontaktar du Kundservice.
Avsändare till denna sida är Gotlands Elnät AB.

Avtalsvillkor Elnät
Avtalsvillkor för konsument
Nät 2012K »

Avtalsvillkor för Näringsidkare
Nät 2012N »

Avtalsvillkor för Högspänning
Nät 2012H »