Entreprenad

Vi bygger och underhåller el-och energianläggningar
Det är Gotlands Energientreprenad som bygger, underhåller och övervakar GEAB:s el- och värmeproduktionsanläggningar. Från vår Driftcentral i Slite övervakas all verksamhet, inklusive fjärrvärme och bredband.

Gotlands Energientreprenad bildades 1997 som ett dotterbolag till Gotlands Energiverk (numera Gotlands Energi AB). Verksamheten har ingått i GEAB:s produktionsorganisation sedan 1978 med ansvar för projektering och underhåll av el- och värmeproduktionsanläggningar.

Entreprenad arbetar med byggnation och underhåll på:
• Lednings- och distributionsnät.
• Likströmanläggningen i Ygne.
• Ställverksanläggningar.
• Optofibernät.
• Vindkraft.

Utöver detta arbetar Entreprenad också med:
• Jour och beredskap, larmmottagning samt reparations- och haveriberedskap.
• Industriellt underhåll inom el, mekanik och fastighet.
• Besiktningar och tillståndskontroll från mark och helikopter.
• Termografering.
• Beredning vid om- och tillbyggnation.
• Mätteknik och dokumentation.
• Skogligt underhåll inklusive dokumentationstjänster.
• Värdering av skog och mark samt fastighetsrätt.