|  Bli bredbandskund  |   Frågor och svar  |  
Gotlands stadsnät

Vi fortsätter att bygga ut fibernätet, Gotlands enda stadsnät
GEAB har sedan 1999 grävt ner fiberkablar runt om på Gotland och bygger kontinuerligt ut detta fibernät till privatpersoner, företag samt för eget bruk. I fibernätet erbjuds olika IP-baserade tjänster samt svartfiberanslutningar för de kunder som själva vill stå för aktiv utrustning.

GEAB är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen SSNf
Svenska Stadsnätsföreningens hemsida