|  Reko-fjärrvärme  |   Energiavgift  |   Fjärrvärmelagen  |   Flödesdebitering  |   Produktion  |   Frågor & svar  |  
Trygg och bekväm värme

Tryggt och bekvämt med fjärrvärme
För dig som kund är fjärrvärme bekymmersfritt och rent. Du slipper oroa dig för bränsleleveranser och fjärrvärme är näst intill underhållsfri.

Fjärrvärmen är alltid igång och har personal som bevakar driften dygnet runt.

Resurssnål och miljövänlig
För våra kunder är det ett bekvämt, bekymmersfritt och säkert sätt värma upp bostäder, kontor, butiker, industrier, sjukhus med mera.

Så här går det till
Fjärrvärme bygger på varmvatten som distribueras ut till fastigheter i ett slutet rundcirkulerande fjärrvärmevattensystem.
Till fastigheten distribueras fjärrvärmevatten med en temperatur på mellan 75 och 110 grader beroende på årstid. Värmen överförs till fastigheten i fjärrvärmecentralen varvid temperaturen sänks innan samma vatten åter lämnar fastigheten för att återvända till GEAB:s fjärrvärmeanläggningar för att värmas upp.

Enkelt med fjärrvärme
En fjärrvärmecentral för en villa är mindre än en normal tvättmaskin, luktar inte, låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn. Du slipper oroa dig för bränsleleveranser och fjärrvärme är näst intill underhållsfri.

Tillförlitlig värmekälla
Fjärrvärmen är också en mycket tillförlitlig värmekälla. Tekniken är relativt okomplicerad och har funnits länge. Driftsäkerheten är nästan 100 procent.

Med fjärrvärme från GEAB får du ett bekvämt, tryggt och miljövänligt värmealternativ. Idag är vårt sammanlagda fjärrvärmenät 76 km långt och förser 1 050 kunder med miljövänlig värme.


Allmänna avtalsvillkor:
För Fjärrvärme
Enskilt bruk »
Näringsidkare »