|  Flytta?  |   Faktura  |   E-postfaktura  |   SMS och e-post  |   Inte nöjd?  |   Kundens rättigheter  |  
Flyttanmälan

Anmälan om flytt- nyteckning/uppsägning
Skicka anmälan till oss senast 10 dagar innan du flyttar. Uppgifter markerad med * är obligatoriska.
Saknade uppgifter medför att ärendet försenas eller att blanketten skickas tillbaka.

Betalningsansvarig tills fullständiga uppgifter inkommit
OBS! Som utflyttande kund är du betalningsansvarig tills vi fått in blanketten med fullständiga uppgifter. Om vi vid flyttdatum inte har fått in uppgifter om ny kund, kan avstängning av elen till anläggning bli aktuell.
Vi ber dig därför fylla i namn och personnummer på den inflyttande kunden. Saknar du uppgifter gällande inflyttande kund, och flytten gäller hyresrätt, ska uppgifter om fastighetsägare lämnas.

Teckna nytt elavtal
Har du tecknat ett avtal på elpriset kommer detta att upphöra vid flytt. Teckna nytt avtal genom att ringa Kundtjänst 0498-28 50 20 eller här på hemsidan. Gör du inget aktivt val gällande elpriset innan inflyttning kommer GEAB som anvisad leverantör leverera elen till dig med tillsvidarepris.
Klicka här för att se våra avtalspriser och teckna nytt elavtal »
Skriv ut och fyll i flyttanmälan här.