|  Elavtal  |   Kontaktpersoner företag  |   Elnätspris  |   Fjärrvärmepris  |  
Priser och avtal företag

Hos oss skall det vara lätt att hitta en prismodell och avtalsform som passar ditt företag. Vårt motto för dig som företagare är att istället för att jaga ören på ett kilowattpris, vill vi med rätt elavtal och rätt rådgivning hjälpa er att tjäna en och annan kilowattimme. För visst är det så att en sparad kilowattimme är en sparad krona eller mer?

Vi skapar individuella lösningar och tänker långsiktigt både när det gäller pris och miljö, och även om vårt hjärta brinner för gotlänningarna så säljer vi el över hela Sverige.

Egen företagare? Lantbrukare? Handelsbolag? Aktiebolag?
Hos oss är du oavsett storlek och förbrukning lika viktig! Vi anpassar ditt elavtal utifrån din verksamhet och din egen förbrukningskurva.Oförändrad energiskatt på el 2014
Energiskatten på el ligger kvar på samma nivå som 2013 enligt budgetpropositionen. Varje år ska energiskatten på el räknas upp med konsumentprisindex juni till juni. Men då konsumentprisindex i år blev så nära noll sker ingen justering av energiskatten per 1 januari 2014.

Energiskatten på el under år 2013 och 2014:
•Den energiskatt de flesta i Sverige betalar är 36,63 öre/kWh (29,3 öre/kWh exklusive moms).
•I vissa kommuner i norra Sverige är energiskatten reducerad och är 24,25 öre/kWh (19,4 öre/kWh exklusive moms).
•För el som används i industriell verksamhet, i tillverkningsprocessen eller i yrkesmässig växthusodling är energiskatten 0,5 öre/kWh exklusive moms.
•För landström till fartyg inom sjöfarten, bruttodräktighet min 400, min 380 Volt är energiskatten 0,5 öre/kWh exklusive moms.