|  Elavtal  |   El-Rörligt pris   |   El-Gotlands el  |   El-Medelpris  |   Energiskatt  |   El-Anvisningsavtal  |   Elnätspris  |   Fjärrvärmepris  |   Bli GEAB Kund  |  
Vad är Gotlands el?
Gotlands el är en förnyelsebar produkt från gotländska
vindkraftverk. Den är med andra ord grön och lokalproducerad!

Klicka här för att teckna Gotlands elavtal »

Ett halvt öre gör skillnad!
För varje kilowattimme du förbrukar, avsättes ett halvt öre till olika gotländska projekt. Du väljer själv vilket av projekten du vill att just ditt bidrag skall stödja. Just nu kan du som kund välja mellan projektet ”Rädda Ringmuren!” samt två av Röda Korset
Gotlands projekt; besöksverksamhet för äldre eller lägerverksamhet för barn/ungdomar.

Gotlands Elförsäljning AB skapar möjligheter för Gotland, och det gör vi gärna tillsammans med dig!


Ett besök betyder så mycket
Besöksverksamhet, genomförs som besök i enskilda hem och på institutioner.
En besökare kommer hem till någon som är ensam. De fikar, läser tidningen, går ut och går eller vad som nu passar in och önskas. Här nås 100-tals ensamma människor runt om på Gotland och det pågår varje dag året runt.
Veckoläger för barn
Veckolägren är speciellt inriktade på barn i socioekonomiskt utsatta områden på Gotland. Lägren har inriktning att stärka individerna egen kraft och utveckla deras möjligheter att få bättre förutsättningar i livet.


Rädda Ringmuren
Visby ringmur är en unik del i världsarvet Visby, en attraktion värd att bevara för alla. Kampanjen ”Rädda ringmuren” har som mål att samla in medel för akut och långsiktigt underhåll av muren. Din hjälp behövs, varje krona räddar en bit av
Nordens största medeltida byggnadsverk, vår gemensamma ringmur.


Hur mycket har hittills gått till projekten?
Ju fler som väljer Gotlands El desto mer bidrag till dessa projekt kommer det att bli. 2012 skänkte GEAB dessutom lika mycket.

2015-01-01-2015-07-31
2326 kronor till Röda Korset Besöksverksamhet för äldre
2208 kronor till Röda Korset Veckoläger för barn
3270 kronor till Rädda Ringmuren

Totalt : 7 804 kr

2014
9 265 kronor skänktes till Röda Korset av elkunderna och med anledning av Röda Korsets 100-årsjubileum så skänkte GEAB lika mycket, totalt alltså 18 530 kronor.
2 813 kronor till Rädda Ringmuren

2013
3 548 kronor till Röda Korset Besöksverksamhet för äldre
2 720 kronor till Röda Korset Veckoläger för barn
3 902 kronor till Rädda Ringmuren

Totalt 10 170 kronor 2013

2012
750 kronor till Röda Korset Besöksverksamhet för äldre 
1 050 kronor till Röda Korset Veckoläger för barn        
1 500 kronor till Rädda Ringmuren                              

Totalt 3 300 kronor 2012                                               

Klicka här för att teckna elavtal »

Läs mer om Gotlands el
Ladda ner foldern om Gotlands el här»