|  Elavtal  |   El-Rörligt pris   |   El-Gotlands el  |   El-Medelpris  |   El-Anvisningsavtal  |   Elnätspris  |   Fjärrvärmepris  |   Bli GEAB Kund  |  
Vad är Gotlands el?
Gotlands el är en förnyelsebar produkt från gotländska
vindkraftverk. Den är med andra ord grön och lokalproducerad!

Klicka här för att teckna Gotlands elavtal »

Ett halvt öre gör skillnad!
För varje kilowattimme du förbrukar, avsättes ett halvt öre till olika gotländska projekt. Du väljer själv vilket av projekten du vill att just ditt bidrag skall stödja. Just nu kan du som kund välja mellan projektet ”Rädda Ringmuren!” samt två av Röda Korset
Gotlands projekt; besöksverksamhet för äldre eller lägerverksamhet för barn/ungdomar.

Gotlands Elförsäljning AB skapar möjligheter för Gotland, och det gör vi gärna tillsammans med dig!


Ett besök betyder så mycket
Besöksverksamhet, genomförs som besök i enskilda hem och på institutioner.
En besökare kommer hem till någon som är ensam. De fikar, läser tidningen, går ut och går eller vad som nu passar in och önskas. Här nås 100-tals ensamma människor runt om på Gotland och det pågår varje dag året runt.
Veckoläger för barn
Veckolägren är speciellt inriktade på barn i socioekonomiskt utsatta områden på
Gotland. Lägren har inriktning att stärka individerna egen kraft och utveckla
deras möjligheter att få bättre förutsättningar i livet.


Rädda Ringmuren
Visby ringmur är en unik del i världsarvet Visby, en attraktion värd att bevara för alla. Kampanjen ”Rädda ringmuren” har som mål att samla in medel för akut och långsiktigt underhåll av muren. Din hjälp behövs, varje krona räddar en bit av
Nordens största medeltida byggnadsverk, vår gemensamma ringmur.


Hur mycket har hittills gått till projekten?
Ju fler som väljer Gotlands El desto mer bidrag till dessa projekt kommer det att bli. 2012 skänkte GEAB dessutom lika mycket.

2012
Röda Korset Besöksverksamhet för äldre:   750 kronor
Röda Korset Veckoläger för barn:           1 050 kronor
Rädda Ringmuren:                                  1 500 kronor

Totalt 2012                                               3 300 kronor

2013
Röda Korset Besöksverksamhet för äldre:    3 548 kronor
Röda Korset Veckoläger för barn:              2 720 kronor
Rädda Ringmuren:                                     3 902 kronor

Totalt  2013                                              10 170 kronor

(Uppdaterad 17/1-2014)

Klicka här för att teckna elavtal »

Läs mer om Gotlands el
Ladda ner foldern om Gotlands el här»