Vi förstärker elnätet i Vibble

För att öka leveranssäkerheten samt för att möta det ökade behovet av el förstärker Gotlands Elnät AB elnätet mellan Smyckesgatan och Vibblegatan.

Vägar/gator och områden som kommer att beröras:

• Smyckegatan

• Kneippbygatan

• Högklintsvägen

• Krohns väg

• Drejaregatan

• Vibblegatan

Arbetet består i schakt och kabelförläggning och beräknas att pågå mellan februari och april 2017. Under byggtiden kommer personal, maskiner och material att finnas i ovan nämnda områden och framkomligheten kan vara begränsad på vissa ställen. Vi ber om överseende med detta samt med eventuella olägenheter som detta kan medföra.

Fjärrvärmen avstängd i kv. Stenhuggaren 20/2 kl 8-13

På grund av installationsarbete är fjärrvärmen avstängd i kv. Stenhuggaren i Visby måndagen den 20:e Februari ca kl 08– 13

Vi förstärker elnätet i Vibble

För att öka leveranssäkerheten  samt möta det ökade behovet av effekt som försvarets etablering på Tofta skjutfält innebär förstärker vi elnätet mellan Smyckesgatan och Krohns väg i Vibble.

Se karta här

Vi förstärker elnätet i Visby för att landansluta färjorna i hamnen

Gotlands Elnät AB kommer att bygga om och förstärka elnätet från stationen vid Pilhagen och ner till hamnen samt ut på Djuplunda- och Visborgsområdet.

Se stor karta här

Vägar/gator och områden som kommer att beröras:

 • Visbyleden/Färjeleden (väg 142, 148) mellan Pilhagen och Söderväg
 • Pilhagen
 • Langs Hage
 • Hagbylund
 • Söderväg (södra delen)
 • Gutevägen/Gutebacken
 • Palissadgatan, området vid hamnterminalen
 • Langs Hage
 • Langs väg
 • Söderhagsvägen
 • Området kring Ica Maxi Arena

Arbetet består i schakt/kabelförläggning, styrd borrning på några platser samt röjning av träd och buskar för framkomlighet på vissa sträckor. Ombyggnationen beräknas att pågå mellan februari till december 2017. Under byggtiden kommer personal, maskiner och material att finnas i ovan nämnda områden och framkomligheten kan vara begränsad på vissa ställen. Vi ber om överseende med detta samt med eventuella olägenheter som detta kan medföra.
Mer information kontakta Kundservice på 0498-28 50 00 alt. e-post: kontakt@geab.vattenfall.se

På bilden syns schaktet i linjegatan från Pilhagens station mot Terra Nova-rondellen. Totalt ska hela 10 kablar samt en del slangar skall förläggas i schaktet den första sträckan.

Störningar på fjärrvärmen i södra Visby tisdag 24/1

På grund av reparationsarbete kommer det att vara avbrott och störningar på fjärrvärme­n i södra Visby och Visby innerstad den 24/1.

Uppdaterad information 17:00

Avbrott på fjärrvärmen i Södra Visby

GEAB behöver stänga av fjärrvärmen på grund av felsökning från och med kl 13 idag tisdag 20 december under cirka 2 timmar. Området som berörs visas i nedanstående karta:

Se stor karta här.

fvavbrott2016-12-20

 

Underhåll på fjärrvärmenätet i Södra Visby vecka 51

På grund av underhållsarbete kommer det eventuellt att bli störningar på fjärrvärmenätet i södra Visby under vecka 51.

Avbrott fjärrvärmen

På grund av felsökning måste GEAB stänga av fjärrvärmen på Terra Nova (enl. bifogad karta) från nu och ca 1-1,5 timme framåt.

Underhåll på fjärrvärmenätet på Terra Nova

På grund av akut underhållsarbete kommer det eventuellt att bli störningar på fjärrvärmenätet i södra Visby under vecka 50.
Uppdaterat kl. 15:45. Vi avslutar avbrottet på fjärrvärmen på Terra Nova för idag för att analysera felsökningsresultatet och återkommer imorgon med eventuellt nya avbrott.

Här kommer information om arbetet publiceras fortlöpande.