Planerade arbeten

Vi utför löpande underhåll på elnät, fjärrvärmenät och fibernät för att kunna erbjuda bästa möjliga service till våra kunder. Ibland behöver vi stänga ner en del av nätet. Här hittar du information om några av våra planerade avbrott.

Vi förstärker elnätet i Vibble

För att öka leveranssäkerheten samt för att möta det ökade behovet av el förstärker Gotlands Elnät AB elnätet mellan Smyckesgatan och Vibblegatan.

Vägar/gator och områden som kommer att beröras:

• Smyckegatan

• Kneippbygatan

• Högklintsvägen

• Krohns väg

• Drejaregatan

• Vibblegatan

Arbetet består i schakt och kabelförläggning och beräknas att pågå mellan februari och april 2017. Under byggtiden kommer personal, maskiner och material att finnas i ovan nämnda områden och framkomligheten kan vara begränsad på vissa ställen. Vi ber om överseende med detta samt med eventuella olägenheter som detta kan medföra.

Fjärrvärmen avstängd i kv. Stenhuggaren 20/2 kl 8-13

På grund av installationsarbete är fjärrvärmen avstängd i kv. Stenhuggaren i Visby måndagen den 20:e Februari ca kl 08– 13

Vi förstärker elnätet i Vibble

För att öka leveranssäkerheten  samt möta det ökade behovet av effekt som försvarets etablering på Tofta skjutfält innebär förstärker vi elnätet mellan Smyckesgatan och Krohns väg i Vibble.

Se karta här