|  Anslutning till Elnätet  |   Strömavbrott  |   Skador  |   Vindkraft  |   Ledningsanvisning  |   Installatör  |   Mikroproduktion  |   Nätutbyggnad  |   Frågor & svar  |  
Ledningsanvisning

Här kan du se filmer om Ledningskollen:
Klicka på länken för mer information om Ledningskollen.se

Ledningsanvisning
Vi administrerar våra ledningsanvisningar via:
www.ledningskollen.se
Klicka på länken och fyll i din förfrågan på ledningskollen!

Anmäl i god tid!
Visning på plats sker om tidigast 5 dagar efter mottaget ärende i Ledningskollen.
Ledningsanvisning innebär att förekomst av GEAB:s ledningar i mark (el, fjärrvärme,
bredband) markeras på plats av oss genom spraymålning och/eller utplacering av
märkpinnar.

Vad kostar det?
Ledningskarta är kostnadsfri.
Anvisning på plats är också kostnadsfri om anmäler mer än 5 arbetsdagar i förväg,
beställningsdagen är inte inräknad. Ex. om du anmäler på en måndag och
begär anvisning, blir den utförd tidigast måndagen, veckan därefter, utan kostnad.

Giltighetstid är 1 månad för genomförd ledningsanvisning samt på skickat kartmaterial.

Tänk på att du blir skadeståndsskyldig om ni skadar en ledning utan att ha beställt och fått en anvisning (karta eller på plats) eller inte följt upplysningar, skriftlig eller muntlig, som GEAB:s personal lämnat.

GEAB anvisar inte privatägda ledningar
Ledningar som fastighetsägaren själv är ägare till finns inte inritade i våra kartor.
GEAB anvisar bara GEAB:s ledningar i mark (el, fjärrvärme, bredband), vi anvisar inte privatägda ledningar.

Vid övriga frågor gällande GEAB:s ledningar kontakta oss via e-post: ledningskoll@geab.vattenfall.se

Gräva för fiber
Vi administrerar våra ledningsanvisningar via:
www.ledningskollen.se
Klicka på länken och fyll i din förfrågan på ledningskollen!

Grävstartsmöte
Vi på GEAB vill delta på ett grävstartsmöte inför grävstart i varje ny förening!
För mer information angående detta kontakta oss via e-post: ledningskoll@geab.vattenfall.se eller ring växeln: 0498-28 50 00

Anmäl i god tid!
Visning på plats sker om tidigast 5 dagar efter mottaget ärende i Ledningskollen och områdesvis enligt överenskommelse med gräventreprenör.

Anvisning på plats innebär att förekomst av GEAB:s ledningar i mark (el, fjärrvärme,
bredband) markeras på plats av oss genom spraymålning och/eller utplacering av
märkpinnar.

Vi vill utöver förfrågan i ledningskollen ha in kartmaterial i pdf-format med er exakta sträckning.

GEAB ledningsanvisar efter det kartmaterial vi fått in och det ska även vara käppar i marken innan vi kommer ut för att undvika att ledningar grävs av, dvs. karta och käppar ska stämma överens. (Mer info om detta på grävstartsmöte!)

Vad kostar det?
Ledningskarta är kostnadsfri.
Anvisning på plats är också kostnadsfri om anmäler mer än 5 arbetsdagar i förväg,
beställningsdagen är inte inräknad. Ex. om du anmäler på en måndag och
begär anvisning, blir den utförd tidigast måndagen, veckan därefter, utan kostnad.

Frågeställaren och GEAB:s ledningsanvisare kvitterar tillsammans kartunderlaget efter utförd ledningsanvisning för att garantera att rätt sträcka blivit visad.

Giltighetstid är 1 månad för genomförd kabelanvisning samt på skickat kartmaterial.

Tänk på att du blir skadeståndsskyldig om ni skadar en ledning utan att ha beställt och fått en anvisning (karta eller på plats) eller inte följt upplysningar, skriftlig eller muntlig, som GEAB:s personal lämnat.

GEAB planerar och samordnar
Samordning av ledningsanvisning kommer att ske av GEAB i möjligaste mån gällande enskilda förfrågningar på fastigheter som ingår i fiberprojekt.

GEAB anvisar inte privatägda ledningar
Ledningar som fastighetsägaren själv är ägare till finns inte inritade i våra kartor.
GEAB anvisar bara GEAB:s ledningar i mark (el, fjärrvärme, bredband), vi anvisar inte privatägda ledningar.


Övriga frågor?
Vid övriga frågor gällande GEAB:s ledningar kontakta oss via e-post:
ledningskoll@geab.vattenfall.seAvsändare till denna sida är GEAB, Elnät.