Om GEAB

GEAB består av Gotlands Energi AB, Gotlands Elnät AB och Gotlands Elförsäljning AB. Vi har levererat el till gotlänningarna sedan 1927. Vi ägs till 75 procent av Vattenfall och 25 procent av Region Gotland.

ledningsgruppen