Vårt engagemang och sponsoring

GEAB i samhället

GEAB är ett gotländskt företag som verkar på Gotland för gotlänningarna. Detta gör att vi vill ta vårt ansvar för det samhälle vi finns i.

Exempelvis arbetar vi aktivt med sponsring av gotländsk idrott och kultur. Ett annat sätt att ta vårt ansvar är att vi sprider kunskap om el i skolorna och via vårt samarbete med Fenomenalen.

Sponsorskap

GEAB strävar att via sitt sponsorskap skapa möjligheter för gotländska idrottare och den gotländska kulturen. Vi lägger stor vikt på att använda vårt sponsorskap så att båda parter ska vinna på samarbetet.

Kriterierna för att vi går in och sponsrar ett projekt är att det ska ge gotlänningar vinning, nå en bred publik, erbjuda oss möjlighet att använda oss av projektet och ha en tydlig koppling till vår verksamhet Energi.

Riktlinjer för vårt sponsorskap

  • Gotlandsbaserad verksamhet.
  • Få något tillbaka i form av exponering/matchvärd.
  • Bred verksamhet/brett intresse.
  • Fånga både kvinnliga och manliga, unga och gamla.
  • Seriös klubb/förening/projekt som ser långsiktigt.

För sponsorfrågor

Kontakta Johan Granath, marknadschef
johan.granath@geab.vattenfall.se

Noll klotter

GEAB är, som en av en handfull aktörer, med i den kraftansamling som görs mot klotter i vår närmiljö. Region Gotland är drivande i denna aktion. Målet är att stoppa all form av klotter först och främst i Visby.

Klotter är skadegörelse. Mängden klotter tycks öka, samtidigt som mängden klotteranmälningar minskar. I områden med klotter tenderar det att bli ännu mera klotter, och i sådana nedklottrade miljöer känner sig människor ofta otrygga.

För GEAB handlar det om stora summor som årligen läggs ned för att handlägga och sanera klotter som finns på elskåp. Kostnaderna för klottersanering är i grund och botten onödiga kostnader. Det handlar om pengar som skulle kunna läggas på andra saker. Saker som kommer t ex våra ungdomar till del.

För att få bukt med detta anser vi oss ha en självskriven plats i den grupp med Region Gotland i spetsen driver frågan.