• Vi får var dag att fungera!

Som medarbetare på GEAB får du möjlighet att vara med och påverka ett energisamhälle i ständig förändring. Ett samhälle som inkluderar alla människor ser vi som en självklarhet. Det finns en stor kompetensbredd hos oss, t.ex. kundtjänsthandläggare, drifttekniker, ingenjörer, projektledare, ekonomer och marknadsförare.

Respekt för varandra

På GEAB accepterar vi inte någon typ av diskriminering, förolämpningar eller trakasserier. Alla medarbetare har lika möjligheter och behandlas med respekt och värdighet.

Vi utformar arbetsförhållanden och anställningsvillkor för att underlätta för medarbetare att kombinera arbete, privatliv och föräldraskap.

Kompetensutveckling

Vi ser gärna att anställda utvecklas inom såväl sin yrkesroll som personligt. Initiativet till en utbildning kan komma både från närmaste chef eller från den anställde själv och man tar ansvar för sin utveckling och sina karriärmöjligheter i dialog med närmaste chef.

Hälsa och friskvård

För att kunna möta dagens och morgondagens arbetslivskrav erbjuder vi våra medarbetare en rad olika friskvårdsaktiviteter. Vi har flera interna klubbar som bidrar till en god gemenskap, god hälsa och bra arbetsmiljö.

Lediga jobb