Våra värdegrunder

Vårt arbete genomsyras av våra värderingar:  samarbete, prestation, säkerhet och kundfokus.

Regnbågscertifiering

Som regnbågsmärkt verksamhet vill vi verka för ett samhälle där alla får plats och har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter utifrån sin egen person. Regnbågen är i det här fallet en symbol för att alla människor har samma värde, samma rättigheter och skyldigheter och att vi alla både får plats och behövs. En regnbåge behöver många färger. Bakom certifieringen står Gotlands Regnbågsgrupp.