|  Historik  |   Företaget  |   GEAB i samhället  |   Organisation  |   Ekonomi  |   Vår miljö  |   Vår kvalitet  |   Vår arbetsmiljö  |   Lediga jobb  |  
Vår vision:

Vi ser till att var dag fungerar och bidrar med
positiv energi för ett hållbart Gotland.

Våra kärnvärden
Vår organisation ska genomsyras av våra kärnvärden vilka ska
hjälpa oss att nå våra mål och vår vision:

Prestation
Vi ska alltid göra vårt bästa och ständigt utvärdera våra aktiviteter för att på så vis förbättra oss.

Samarbete
Vi skall främja samarbete för att tillsammans ta tillvara den kraft som finns hos varandra och i organisationens olika delar.

Säkerhet
I allt vi arbetar med skall vi sträva efter ett högt säkerhetsmedvetande.

Kundfokus genom lokalt engagemang
Vi är ett gotländskt företag som finns nära våra kunder och är engagerade i utvecklingen på Gotland.

Kortfakta om GEAB
Ägare:
Vattenfall AB 75%
Region Gotland 25%

Moderbolag:
Gotlands Energi AB

Dotterbolag:
Gotlands Elförsäljning AB
Gotlands Elnät AB

Antal anställda:
ca 150

VD:
Jenny Larsson

Elnät:
Äger elnätet på Gotland

Elhandel:
Elhandel bedrivs i huvudsak på Gotland

Fjärrvärme:
Fjärrvärme finns i Visby, Klintehamn, Hemse och Slite.

Bredband:
Bygger ut fibernät på Gotland.

Nätlängder:
Fjärrvärme 76 km kulvert
Högspänning 2 619 km
Lågspänning 2 956 km