|  Historik  |   Företaget  |   GEAB i samhället  |   Organisation  |   Ekonomi  |   Vår miljö  |   Vår kvalitet  |   Vår arbetsmiljö  |   Lediga jobb  |  
Skapar möjligheter för Gotland

GEAB ska sälja och leverera el och fjärrvärme med relaterade tjänster till nöjda kunder. Detta ska vi göra med lokalt engagemang, mijlöansvar och hög kvalitet på vår marknad där Gotland är vår hemmabas.

Vår organisation präglas av kundtänkande och effektivitet. Vårt mål är att ge våra kunder prisvärda produkter och tjänster med hög servicenivå. Vår hjärta är på Gotland och det ska vara enkelt och bekvämt att vara kund hos GEAB.

Vårt varumärkeslöfte:
GEAB skapar möjligheter för Gotland

Att bo och verka på Gotland ska vara ett självklart val. Vårt löfte är att GEAB, genom att erbjuda bästa möjliga energilösningar och utveckla infrastrukturen på vår ö, ger människor den valmöjligheten.

Vår vision:
GEAB ska vara det naturliga valet inom energi och relaterade tjänster på vår marknad.

Vår vision är att GEAB ska vara det naturliga valet för kunderna, både sett som det självklara och det som värnar om miljön.

Vår affärsidé
GEAB ska sälja och leverera el, värme med relaterade tjänster till nöjda kunder genom lokalt engagemang, miljöansvar pch hög kvalitet på vår marknad med Gotland som bas.

Vår affärsidé visar att vår inriktning är att alltid leverera tjänster med hög kvalitet som gör våra kunder nöjda. Miljöfrågor står högt på vår agenda och vårt hjärta alltid är på Gotland. Genom ett lokalt engagemang, både som medarbetare och som företag, når vi vårt mål att ha nöjda kunder.

Våra kärnvärden
Vår organisation skall genomsyras av våra kärnvärden som ska hjälpa oss att nå våra mål och vår vision.

• Resultat: Vi ska alltid göra vårt bästa och ständigt utvärdera våra aktiviteter för att på så vis förbättra oss.

• Samarbete: Vi skall främja samarbete för att tillsammans ta tillvara den kraft som finns hos varandra och i organisationens olika delar.

• Säkerhet: I allt vi arbetar med skall vi sträva efter ett högt säkerhetsmedvetande.

• Lokalt engagemang: Vi är ett gotländskt företag som finns nära våra kunder och är engagerade i utvecklingen på Gotland.


En del av samhället
GEAB är en del av det gotländska samhället och det är viktigt att vi tar vårt ansvar även utanför företagets väggar. Detta gör vi genom att engagera oss i olika utvecklingsfrågor som gynnar Gotland, vårt samarbete med de gotländska skolorna samt genom vår sponsring till gotländsk idrott och kultur.