|  Energirådgivning  |   Manuell Styrning  |   Automatisk Styrning  |   Energy Watch  |   Felsökning  |   Om Smart Kund Gotland  |  
Smart Kund Gotland

Stopp för intresseanmälningar
Intresset för att bli testpilot i Smart Kund Gotland är fortsatt stort men tyvärr är det inte längre möjligt att anmäla sig som ny deltagare till projektet.

I projekt Smart Kund Gotland eftersträvas så långa tidsperioder som möjligt hos varje testpilot. Detta för att kunna göra en analys och säkerställa ett resultat.
Projektet har satt upp en minimitid om att delta på 13 månader per testpilot. Slutdatum för projektet är den 30 april 2016.

Nu finns en ny styrnivå - Ekonomi PlusFör dig med automatisk styrning finns nu en ny version av appen. Nu kan du själv byta nivå på din styrning så att den bättre passar dina behov. Vi har dessutom lagt till en styrnivå, Ekonomi Plus, för dig som verkligen vill spara på energin.
Ladda ner den nya versionen av appen Smart Kund Gotland så får du tillgång till de nya funktionerna. Ladda ner manualen här »

ORDLISTA - vad är styrenhet, styrschema och styrnivå?Styrenhet:
Styrenhet är den tekniska enhet som fysiskt utför styrningen. Vi har idag två olika typer av styrenheter; Smart Control samt Starkströmsbrytare (se nedan för förklaring).

Smart Temp:
Tempvakt vid värmestyrning. Visar även utetemperatur.

Smart Control:
Styrenhet för värmepumpar, elvärmegolv och vissa elpannor

Starkströmsbrytare:
Styrenhet för varmvattenberedare, elradiatorer, vissa elpannor

Styrschema:
ett schema som visar hur vi kommer att styra för nästkommande dygn. Hur just ditt schema ser ut bestäms av ett antal parametrar.
Dessa är:
- aktuellt Smart Kund Pris (läs mer om det under fliken Smart Kund Pris)
- typ av produkt som styrs, värme eller varmvatten
- vilken nivå av styrning du valt (se nedan styrnivå)
- utomhustemperaturen
- och prognos för vindkraftproduktion
Du kan alltid manuellt förändra ditt styrschema i appen.

Styrnivå: det finns fyra olika styrnivåer;
- Normal: Är standardläget som läggs in från start
- Komfort: Styr bort färre timmar och prioriterar bibehållen komfort
- Ekonomi: Styr bort under fler timmar för att försöka spara extra pengar åt dig
- Ekonomi Plus: Är det styrschema som har den mest kraftfulla besparingspotentialen och styr bort flest timmar

App:
Ett program att ladda ner till dina mobila enheter. I appen ser du och kan ändra ditt Styrschema, se och ändra din Styrnivå, att systemet har kontakt, batteristatus, aktuellt elpris och info från projektet.

Puschnotis:
Ett meddelanden som skickas till din mobila enhet. Det innehåller information om vindrabatt, uppmaning till batteribyte, temperaturlarm m.m.


Testpiloter med automatisk styrning - Effektuttag i realtid
Klicka på bilden för att se!.
Välkommen att kontakta oss!
Kundtjänst på tel: 0498-28 50 20
Eller via e-post: kundtjanst@geab.vattenfall.seORDLISTA
Läs mer om skillnaden på Styrschema, Styrenhet och Styrnivå i ordlistan till vänster.


GRATTIS!
Tack till alla som bidrar med sina tips!Vinnare i denna omgångs tipstävling har utsetts. Bland många intressanta förslag har vi denna gång valt att premiera två personer.

Den första är Anders Luks som får en SmartPlug för sitt tips om veckoschema samt för att ha rapporterat en svårhittad bugg i systemet.

En SmartPlug får även Johan Gunnarsson som gav tips om ett nytt användningsområde för SmartTemp.


Vinn en Smart Plug du med!
Dela med dig av dina idéer och smarta tips på vad vi kan göra för att vidareutveckla projektet Smart Kund Gotland. Kanske ditt tips gör dig till vinnare av en Smart Plug.

Skicka till: smartkund@geab.vattenfall.se


Extern länk till webversionen Energy Watch
Till inloggningen.