|  Energirådgivning  |   Manuell Styrning  |   Automatisk Styrning  |   Energy Watch  |   Energicoachen  |   Felsökning  |   Om Smart Kund Gotland  |  
Smart Kund Gotland

Livet efter Smart Kund Gotland
Projektet pågår till den 30 april 2016 därefter tar analysfasen vid och efter sommaren kommer projektet att informera om resultatet.

Vi har nu skickat mail eller brev till alla testpiloter för att berätta vad som händer när projektet avslutas utefter vad man valt. Vi hoppas alla haft en positiv upplevelse och fått värdefulla insikter i vad som påverkar vår elanvändning.


Titta i din inkorg för att ta del av informationen om
"Livet efter Smart Kund Gotland"Här finns vanliga Frågor och Svar»Behåll tjänsterna du vant dig vid
Vi erbjuder dig nu att, till ett mycket förmånligt pris, behålla tjänsterna du vant dig vid under Smart Kund Gotland-projektet.- Vill du inte fortsätta med styrning kan du välja att behålla utrustningen för 99 kr, men utan tjänsten Styrning.

- Vill du inte behålla utrustningen kommer en behörig installatör från GEAB och hämtar utrustningen efter projektets slut.Har du endast Energy Watch?- Vill du inte behålla Energy Watch-utrustningen monterar du ner den och återlämnar till GEAB.

ORDLISTA - vad är styrenhet, styrschema och styrnivå?Styrenhet:
Styrenhet är den tekniska enhet som fysiskt utför styrningen. Vi har idag två olika typer av styrenheter; Smart Control samt Starkströmsbrytare (se nedan för förklaring).

Smart Temp:
Tempvakt vid värmestyrning. Visar även utetemperatur.

Smart Control:
Styrenhet för värmepumpar, elvärmegolv och vissa elpannor

Starkströmsbrytare:
Styrenhet för varmvattenberedare, elradiatorer, vissa elpannor

Styrschema:
ett schema som visar hur vi kommer att styra för nästkommande dygn. Hur just ditt schema ser ut bestäms av ett antal parametrar.
Dessa är:
- aktuellt Smart Kund Pris (läs mer om det under fliken Smart Kund Pris)
- typ av produkt som styrs, värme eller varmvatten
- vilken nivå av styrning du valt (se nedan styrnivå)
- utomhustemperaturen
- och prognos för vindkraftproduktion
Du kan alltid manuellt förändra ditt styrschema i appen.

Styrnivå: det finns fyra olika styrnivåer;
- Normal: Är standardläget som läggs in från start
- Komfort: Styr bort färre timmar och prioriterar bibehållen komfort
- Ekonomi: Styr bort under fler timmar för att försöka spara extra pengar åt dig
- Ekonomi Plus: Är det styrschema som har den mest kraftfulla besparingspotentialen och styr bort flest timmar

App:
Ett program att ladda ner till dina mobila enheter. I appen ser du och kan ändra ditt Styrschema, se och ändra din Styrnivå, att systemet har kontakt, batteristatus, aktuellt elpris och info från projektet.

Puschnotis:
Ett meddelanden som skickas till din mobila enhet. Det innehåller information om vindrabatt, uppmaning till batteribyte, temperaturlarm m.m.


Testpiloter med automatisk styrning - Effektuttag i realtid
Klicka på bilden för att se!Fråga gärna!
Kundtjänst tel: 0498-28 50 20
e-post: kundtjanst@geab.vattenfall.se

Som testpilot får du personlig rådgivning, av Niclas Dahl-Karlsson.
Kontakta Niclas via mail: niclas.dahlkarlsson1@geab.vattenfall.se