Följ Gotlands badtemperatur i realtid. Geabkollen i samarbete med: / / / 13,8° / 13,0° / 13,5° / 11,9° 13,0° / 12,9° 12,5° / 12,9° / 12,9° / 11,8° 12,6° / 11,8° / 11,8° / 12,0°
10°11°12°13°14°15°16°17°18°19°20°21°22°23°24°25°26°27°28°29°30°31°32°33°34°35° 10°11°12°13°14°15°16°17°18°19°20°21°22°23°24°25°26°27°28°29°30°31°32°33°34°35° 01:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0024:0001:0002:0003:0004:0005:0006:00
Plats Vattnet Luften
Burgsvik
Ekeviken
Herta
Holmhällar 13,8° 13,0°
Ihreviken
Kallis 13,5° 11,9°
Ljugarn 13,0° 12,9°
Nisseviken 12,5° 12,9°
Sandviken
Slite 12,9° 11,8°
Sudersand 12,6° 11,8°
Tofta
Åminne 11,8° 12,0°