Följ Gotlands badtemperatur i realtid. Geabkollen i samarbete med: 21,1° / 22,5° 20,0° / 23,8° 21,7° / 24,3° 19,1° / 24,7° 19,4° / 23,6° 19,1° / 20,0° 21,8° / 22,8° 20,6° / 21,5° 22,5° / 23,9° 21,0° / 22,9° 20,6° / 22,5° 20,2° / 22,0° 19,0° / 23,9° 20,9° / 22,7°
10°11°12°13°14°15°16°17°18°19°20°21°22°23°24°25°26°27°28°29°30°31°32°33°34°35° 10°11°12°13°14°15°16°17°18°19°20°21°22°23°24°25°26°27°28°29°30°31°32°33°34°35° 01:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0024:0001:0002:0003:0004:0005:0006:00
Plats Vattnet Luften
Burgsvik 21,1° 22,5°
Ekeviken 20,0° 23,8°
Herta 21,7° 24,3°
Holmhällar 19,1° 24,7°
Ihreviken 19,4° 23,6°
Kallis 19,1° 20,0°
Klintehamn 21,8° 22,8°
Ljugarn 20,6° 21,5°
Nisseviken 22,5° 23,9°
Sandviken 21,0° 22,9°
Slite 20,6° 22,5°
Sudersand 20,2° 22,0°
Tofta 19,0° 23,9°
Åminne 20,9° 22,7°