Följ Gotlands badtemperatur i realtid. Geabkollen i samarbete med: 19,1° / 18,5° 17,1° / 16,1° 19,3° / 17,9° 17,1° / 18,5° 17,8° / 16,1° 17,7° / 19,5° 18,6° / 15,7° 21,2° / 17,6° 15,7° / 16,3° 19,5° / 16,5° 19,3° / 18,8° 19,3° / 16,6° 18,2° / 14,7°
10°11°12°13°14°15°16°17°18°19°20°21°22°23°24°25°26°27°28°29°30°31°32°33°34°35° 10°11°12°13°14°15°16°17°18°19°20°21°22°23°24°25°26°27°28°29°30°31°32°33°34°35° 01:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0024:0001:0002:0003:0004:0005:0006:00
Plats Vattnet Luften
Burgsvik 19,1° 18,5°
Ekeviken 17,1° 16,1°
Herta 19,3° 17,9°
Holmhällar 17,1° 18,5°
Ihreviken 17,8° 16,1°
Kallis 17,7° 19,5°
Ljugarn 18,6° 15,7°
Nisseviken 21,2° 17,6°
Sandviken 15,7° 16,3°
Slite 19,5° 16,5°
Sudersand 19,3° 18,8°
Tofta 19,3° 16,6°
Åminne 18,2° 14,7°