Följ Gotlands badtemperatur i realtid. Geabkollen i samarbete med: 18,3° / 20,0° 14,1° / 20,4° 19,0° / 19,3° 17,2° / 19,6° 12,8° / 21,1° 14,0° / 18,4° 18,1° / 18,4° 19,7° / 21,0° 17,7° / 16,6° 17,0° / 20,0° / 15,4° / 18,1° 15,0° / 25,9°
10°11°12°13°14°15°16°17°18°19°20°21°22°23°24°25°26°27°28°29°30°31°32°33°34°35° 10°11°12°13°14°15°16°17°18°19°20°21°22°23°24°25°26°27°28°29°30°31°32°33°34°35° 01:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0024:0001:0002:0003:0004:0005:0006:00
Plats Vattnet Luften
Burgsvik 18,3° 20,0°
Ekeviken 14,1° 20,4°
Herta 19,0° 19,3°
Holmhällar 17,2° 19,6°
Ihreviken 12,8° 21,1°
Kallis 14,0° 18,4°
Ljugarn 18,1° 18,4°
Nisseviken 19,7° 21,0°
Sandviken 17,7° 16,6°
Slite 17,0° 20,0°
Sudersand
Tofta 15,4° 18,1°
Åminne 15,0° 25,9°