Röjning av ledningsgator

Röjning av ledningsgator

Vi röjer ledningsgator för att minska antalet strömavbrott och öka leveranskvaliteten.

För att minska antalet avbrott tar vi nu krafttag med underhållsröjningen av ledningsgatorna på hela ön. Vi röjer bort träd, grenar, sly och buskar som kan bli farliga för våra ledningar inom sex år. Efter utförd underhållsröjning skall det vara fritt från grenar minst en meter åt vardera håll från lågspänningsledningar (0,4 kV) och fyra meter åt vardera håll från högspänningsledningar (10 kV).

Här röjer vi ledningsgator under hösten:

 • Västerhejde
 • Follingbo
 • Hejdeby
 • Endre
 • Väskinde
 • Bro
 • Boge
 • Bäl
 • Gothem
 • Källunge
 • Hörsne
 • Hejnum
 • Vallstena
 • Burs
 • Alva
 • Fardhem
 • Levide
 • Gerum
 • Linde
 • Stånga
 • Lojsta
 • Havdhem
 • Grötlingbo

Alla berörda fastighets-/markägare kommer att få information per post och frågor kring detta hänvisas till e-post ledningsrojning@geab.vattenfall.se alternativt Kjell Klintström 0498-28 50 00 under helgfria vardagar.

För närvarande är det Maskinringen, Magnus Hellgren Skogsentreprenad och Ansjö Skog och Markkonsult AB som röjer på uppdrag av oss.

Röjningen kommer att omfatta hela Gotland och pågå under 2016 och 2017.