Vi firar elens dag 23/1

Elens dag 23/1 firar vi som kan el med att bjuda på Kan-El-bullar! Ta med annonsen i tidningen till valfri Coop-butik så får du en kanelbulle!

Vill du teckna elavtal på elens dag så erbjuder vi ett extra fint avtal idag, så ring vår Kundservice för mer information eller kom till vårt kontor och prata elavtal och fika.

Vid årsskiftet faktureras energiskatten från elnät

Vid årsskiftet debiteras energiskatten på elnätsfakturan istället för som idag, på elhandelsfakturan

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Förändringen betyder att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Den innebär också att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen.

Du som konsument – se till att jämföra rätt uppgifter

För dig som konsument innebär ändringen att kostnaden för själva elen du förbrukar kommer att sjunka medan kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh. Dock kommer den sammanlagda elkostnaden inte att påverkas av förändringen. 

På Elpriskollen på ei.se visas jämförpriser med energiskatten inkluderad fram till och med sista december. Från och med årsskiftet visar vi jämförpriser utan energiskatt.

Eftersom elhandlare just nu marknadsför elavtal som börjar löpa efter årsskiftet, var uppmärksam på att det kan förekomma jämförpriser utan energiskatt i marknadsföring. För dig som jämför elavtal innan årsskiftet är det därför extra viktigt att jämföra samma sak – det vill säga antingen ett jämförpris med eller utan energiskatten inkluderad.

Tack för MVG i Kundnöjdhet!

Gotlands Energi har för 2017 erhållit Mycket Väl Godkänt i Kundnöjdhet!

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 50-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/- eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex   50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex   >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se

 

Kontoret stängt 8/12

På fredag 8/12 har hela kontoret stängt.

Välkommen tillbaka på måndag!

Nya elnätspriser för 2018

GEAB ska fortsätta att höja leveranskvaliteten och minska antalet strömavbrott. Därför genomför vi omfattande underhåll- och investeringar i det gotländska elnätet. Röjningen av ledningsgator runt om på hela Gotland är ett exempel på vad vi gör för att minska antalet strömavbrott. För att finansiera investeringarna höjs priset  den 1/1 2018 med i genomsnitt 9%.

Läs mer om de nya elnätspriserna

Mitt GEAB nere natten mellan 22-23/11 mellan klockan 18:00 till 03:00

Serverunderhåll gör att det inte kommer att gå att logga in i Mitt GEAB mellan klockan 18:00 till 03:00 under natten mellan 22-23/11 .

Inbjudan till fjärrvärmemöte

Nu bjuder vi in våra fjärrvärmekunder till träffar för vi vill gärna berätta lite mer om vår gotländska fjärrvärme, vad som är bra att känna till och såklart höra vad du har för frågor om och synpunkter på vad vi gör.

Vi åker runt Gotland för att komma ut till våra kunder:

 • Tisdagen 21 november i Slite Strandby
 • Onsdagen 22 november på Hamncaféet i Klintehamn
 • Måndagen 27 november på Selmas Café och Bar på Hemse
 • Tisdagen 28 november på GEAB:s kontor i Visby
 • kl 17:30-19:00 på varje plats

AGENDA

 • GEAB:s fjärrvärme
 • Fjärrvärmepriser 2018
 • Miljön
 • Fjärrvärmecentralen
 • NYTT: Serviceavtal och smart termostat för privatkunder

Vi bjuder på fika.

Anmäl dig senast 20 november på kundtjanst@geab.vattenfall.se eller 0498-28 50 20

VÄLKOMMEN!

Söker du jobb?

Just nu söker vi en förrådstekniker. Sista ansökningsdag 27/11.

Fjärrvärmepriser 2018

GEAB:s fjärrvärmepris kommer att ligga kvar på 2017 års nivå även under 2018.

Vår fjärrvärme är lokalt producerad i Visby, Hemse, Klintehamn och Slite av främst förnybara bränslen och spillvärme från lokala verksamheter. Vi  fortsätter arbetet med att minska vår påverkan på miljön och vår omgivning och bedömer att de investeringar och underhåll som krävs för detta och för en fortsatt trygg och säker värmeleverans till våra kunder kan hanteras med ett oförändrat energipris. Energipriset för större förbrukare har då varit oförändrat sedan 2016 och för små förbrukare sedan 2012.

Fjärrvärmepriser 2018

Förbrukning lägre än 50 MWh/år

 • Energiavgift: 958,50 kr/MWh
 • En årsavgift på 315 kr tillkommer och den faktureras uppdelat per dygn.

Förbrukning högre än 50 MWh/år

 • Energiavgift: 894,47 kr/MWh
 • Flödesdebitering kan tillkomma med 7 kronor per MWh/grad dT

Alla priser är inklusive moms.


För ytterligare information kontakta

Kalle Blomberg, chef Värme, 0498 -28 51 16

Anna Ekman, fjärrvärmesäljare, 0498 – 28 52 48