Organisation och ägande

Organisation

GEAB består av tre juridiska bolag som tillsammans bildar GEAB.

 • Jan Karlsson är VD i Gotlands Energi AB och Gotlands Elnät AB.
 • Johan Granath är tf. VD i Gotlands Elförsäljning AB.

Ägarförhållande

 • Vattenfall äger 75%
 • Region Gotland äger 25%

Nyckelpersoner

Björn Axelsson, Elnätschef

Kalle Blomberg, Värmechef

Johan Granath, Marknadschef

Lisa Ewen, Ekonomichef

Per Eklund, Personalchef

Jan Karlsson, VD i Gotlands Energi AB och Gotlands Elnät AB

Lars Karlsson, Ansvarig för hållbarhet

Styrelser

Gotlands Energi AB:s styrelse

 • Jenny Larsson, Vattenfall AB, ordförande
 • Isabel Enström, Region Gotland, vice ordförande
 • Per Ljung, Vattenfall AB, ledamot
 • Björn Svensson, Vattenfall AB, ledamot
 • Stefan Nypelius, Region Gotland, ledamot
 • Sara Johansson, GEAB, arbetarrepresentant
 • Patrik Malmquist, GEAB, arbetstagarrepresentant
 • Adrian Berg von Linde, Vattenfall AB, ledarmot

Suppleanter:

 • Cecilia Zetterström, Vattenfall AB
 • Katarina Ekelund, Vattenfall AB
 • Conny Kristensen-Gahnström, Region Gotland
 • Mats Hedström, Region Gotland
 • Staffan Sundström, GEAB, arbetstagarsuppleant
 • Stefan Klang, GEAB, arbetstagarsuppleant

Gotlands Elnät AB:s styrelse

 • Annika Viklund, Vattenfall AB, ordförande
 • Bo Olsson, Vattenfall AB, ledamot
 • Lars Edström, Vattenfall AB, ledamot
 • Isabel Enström, Region Gotland, vice ordförande
 • Sara Johansson, GEAB, arbetstagarrepresentant
 • Patrik Malmquist, GEAB, arbetstagarrepresentant

Suppleanter:

 • Kristina Emanuelsson, Vattenfall AB
 • David Ringmar, Vattenfall AB
 • Stefan Nypelius, Region Gotland
 • Staffan Sundström, GEAB, arbetstagarsuppleant
 • Stefan Klang, GEAB, arbetstagarsuppleant

Gotlands Elförsäljning AB:s styrelse

 • Niclas Stålhandske, Vattenfall AB, ordförande
 • Åsa Lilljeqvist Cramér, Vattenfall AB, ledamot
 • Jeanette Regin, GEAB, ledamot
 • Johnny Wiberg, Region Gotland, ledamot
 • Lars Thomsson, Region Gotland, suppleant
 • Johan Sjöndin, GEAB, suppleant