Solceller – en lysande idé för både ekonomi och miljö

Solen värmer och här på Gotland har vi extra mycket av den varan. Även om den gömmer sig bakom en molntuss så tränger solstrålarna genom med sin energi, året runt. Solenergi är bra för miljön. När solen gassar som mest och ger mer energi än du behöver köper vi ditt överskott. Det bästa av allt – solen är gratis och tillgänglig för alla.

Solen är en förnybar energikälla. Själva solel-produktionen medför inga koldioxidutsläpp, och den energi som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till den som solcellerna ger.

Med solceller på taket säkrar du en del av din elförsörjning för minst 25 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar genom att du minskar ditt behov av köpt el. Om du producerar mer solel än du behöver kan du sälja den till GEAB som i sin tur säljer den vidare till andra elhandelskunder.

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. GEAB:s paket innehåller högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 16,8%. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning.

Så funkar solceller

Solcellerna monteras vanligen på fastighetens tak men det finns även andra möjligheter, till exempel på fasad, mark eller regntak. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Istället matas överskottselen in på elnätet och kan säljas.

Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll.

Smuts påverkar panelernas verkningsgrad endast i liten utsträckning. Om du vill kan du rengöra panelerna med en tvättsvamp varje eller vartannat år.

Om panelerna däremot är täckta med snö eller löv kommer de inte att producera någon el. Du kan försiktigt ta bort snö och löv med en mjuk sopkvast.